Strona    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Organizer gimnazjalny.
Przedmioty przyrodnicze
(biologia, chemia, fizyka, geografia).

Teoria, zadania, arkusze egzaminacyjne.

Objętość: 304 str.

Skład i łamanie książki.

W publikacji tej występuje bardzo dużo wykresów, map, tabel, ilustracji i zdjęć.
     

    Copyright by Violet Design 2011. All rights reserved